Spotkanie w Ostrowitem

W sobotę 1 października br. organizujemy pszczelarskie spotkanie/biesiadę integracyjną. O godz.10-tej u naszego kolegi Tadeusza Czaplewskiego w Ostrowitem przy ul.Lichnowskiej 22 przy kawie i cieście podsumujemy zakończony sezon pszczelarski.

Przedstawimy przedsięwzięcia związane z poprawą dobrostanu pszczół i wzbogaceniem bazy pożytkowej zrealizowane w ramach zadania publicznego zleconego przez Gminę Chojnice.

Omówione zostaną nowe założenia i zasady uczestnictwa w projektach zakupu sprzętu, matek pszczelich i leków przeciw warrozie (od 2023 roku projekty będą realizowane przez ARiMR a nie jak do tej pory przez KOWR). Dla pszczelarzy zamierzających w przyszłym roku przystąpić do projektów zakupu sprzętu, matek i leków uczestnictwo w spotkaniu jest obowiązkowe.

Na spotkanie dostarczyć będzie można wosk do przerobu na węzę.

Najprostszy dojazd na biesiadę znajduje się od strony Lichnów, samochody zaparkować będzie można na posesji p.Czaplewskiego. Przy drodze, tuż przy posesji umieścimy znak orientacyjny.

Biesiada organizowana jest w ramach realizacji inicjatywy lokalnej grupy naszych pszczelarzy.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do czwartku 29 września u sekretarza Towarzystwa, tel. 696 730 425.

Opryski

Nadleśnictwo Czersk informuje, że w dniach 13 – 30 września 2022r. na terenie lasów będących w zarządzie Nadleśnictwa Czersk (fragmenty leśnictwa Czersk, Juńcza, Odry, oraz w części lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w obrębach ewidencyjnych wsi Gotelp (lokalizację przekazujemy w załącznikach do wiadomości) przeprowadzony zostanie zabieg mający na celu zahamowanie gradacji szkodnika (borecznik sosnowiec) zagrażającego trwałości lasów.

Zastosowane środki ochrony roślin to: Mospilan 20 SP z adiuwantem Ikar 95 EC (etykieta środka w załączniku).

Z uwagi na zagrożenie dla pszczół, rekomenduje się przeniesienie pasiek poza obszar planowanych zabiegów agrolotniczych. Leśniczowie wskazanych leśnictw i specjaliści ds. lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa (lasów prywatnych) będą również w miarę możliwości bezpośrednio informować miejscowych pszczelarzy. Pszczelarze, którzy wnioskowali o zgodę do Nadleśnictwa Czersk zostaną poinformowani indywidualnie.

Wykaz powierzchniowy:

 Województwo pomorskie

 Powiat chojnicki

 Gmina Czersk

 Powierzchnia: 381,48 ha

Z upoważnienia Zastępcy Nadleśniczego M. Kulczyka

Kamil Zmuda Trzebiatowski

Specjalista SL ds. ochrony lasu i przyrody

Instruktor Business Objects RDLP w Toruniu

tel. kom.: +48 882 034 076

89-650 Czersk, Malachin ul. Cisowa 12

tel.: +48 52 395 36 28, tel. sekr.: +48 52 395 36 10

tel. IP 1203 334

www.czersk.torun.lasy.gov.pl

Inicjatywa lokalna naszych pszczelarzy

Nasi pszczelarze założyli lokalną grupę inicjatywną. Grupa ta wnioskowała do Gminy Chojnice o grant na przeprowadzenie m.in. warsztatów edukacyjnych dla dzieci o tematyce pszczelarskiej. Warsztaty te udało się przeprowadzić 21 czerwca w jednej z pasiek w Lotyniu. Uczestniczyło w nich 26 dzieci wraz z opiekunkami ze szkoły podstawowej w Lichnowach, w grupie była również dziewczynka z Ukrainy. Dzieci na prezentacji mogły samodzielnie odwirować miód z woskowych plastrów, wcześniej go odsklepiając. Mogły podglądać żywe pszczoły w przeszklonym ulu oraz wysłuchać licznych ciekawostek z życia tych niezastąpionych owadów zapylających. Do woli było można skosztować świeżo odwirowanego rzepakowego miodu, ale też spróbować innych; gryczanego i lipowego. Na koniec wszyscy uczestnicy otrzymali słoik, który samodzielnie musieli sobie napełnić miodem. Oprócz licznych broszur tematycznych o pszczołach, dzieci otrzymały niewielki słoiczek pyłku kwiatowego oraz nasiona roślin miododajnych. Zajęcia trwały prawie 2 godziny, w trakcie których pszczelarz prowadzący warsztaty zasypywany był licznymi pytaniami od dzieci i pań opiekunek.

W ramach realizacji pszczelarskiej inicjatywy lokalnej, wcześniej bo 11 czerwca br., zorganizowano stoisko tematyczne na festynie rodzinnym „Chojnice dla Ziemi”. Festyn odbył się w Parku 1000-lecia w Chojnicach. Odwiedzający stoisko mogli zaopatrzyć się w liczne broszury o produktach pozyskiwanych w pasiekach usytuowanych na terenie gminy Chojnice, ulotki o pszczołach, hodowli i występujących zagrożeniach dla ich życia. Na stoisku prezentowano podstawowy sprzęt do prowadzenia pasieki i hodowli pszczół-miodarkę, ule drewniane i te nowsze styropianowe oraz suszarkę do pyłku. Można było oczywiście degustować miody- rzepakowy, wielokwiatowy i gryczany. Nie zabrakło też żywych pszczół w przeszklonym ulu. Stoisko odwiedziło ponad 300 osób- mieszkańców miasta i gminy, turystów i pszczelarzy.

Grupa inicjatywna pszczelarzy z Lotynia, Krojant, Chojniczek i Ostrowitego, która wnioskowała o gminny grant zamierza zorganizować jeszcze spotkanie integracyjne dla mieszkańców i hodowców pszczół. Wspólne spotkanie zaplanowane jest na przełomie września i października w pasiece w miejscowości Ostrowite. Przy kawie i cieście ma być podsumowaniem pszczelarskiego sezonu. Spotkanie ma być także okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania bliższych relacji pomiędzy coraz liczniejszą grupą nowych pszczelarzy a miejscowymi, doświadczonymi hodowcami pszczół.

Przyznany grant przeznaczony został na zakup ławek ze stołami typu biesiadnego oraz namiotu ekspresowego. Są one niezbędne do prowadzenia prezentacji, warsztatów i spotkań plenerowych jako zabezpieczenie przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi samych uczestników jak i prezentowanych żywych pszczół i sprzętu pasiecznego.

Nadleśnictwo Czersk – zabiegi agrolotnicze

Nadleśnictwo Czersk informuje, że w dniach 20 maja – 20 czerwca 2022r. (dokładny termin zależny jest od rozwoju szkodliwego owada) na terenie lasów będących w zarządzie Nadleśnictwa Czersk (fragmenty leśnictwa Czersk, Juńcza, Malachin, Odry, Olszyny, Płecno oraz w części lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa w obrębach ewidencyjnych wsi Mokre, Gotelp, Łukowo, Krzyż, Kwieki, Bielawy, Rytel, Czarniż, Kosobudy, Huta) (lokalizację przekazujemy w załącznikach do wiadomości) przeprowadzony zostanie zabieg mający na celu zahamowanie gradacji szkodnika (brudnica mniszka) zagrażającego trwałości lasów.

Zastosowane środki ochrony roślin to: Foray 76B lub Dimilin 480 SC z adiuwantem Ikar 95 EC.

Z uwagi na potencjalne zagrożenie mogące mieć negatywny wpływ na pszczoły, rekomenduje się przeniesienie pasiek poza obszar planowanych zabiegów agrolotniczych. Ostateczny obszar zabiegu zostanie dostosowany do obszaru rozwoju szkodliwego owada. Leśniczowie wskazanych leśnictw będą również bezpośrednio informować miejscowych pszczelarzy. Pszczelarze, którzy wnioskowali o zgodę do Nadleśnictwa Czersk zostaną poinformowani indywidualnie. 

Dokładna ostateczna lokalizacja zabiegu oraz dalsze informacje będą zamieszczane na stronie internetowej Nadleśnictwa Czersk.

Z upoważnienia Zastępcy Nadleśniczego M. Kulczyka

Kamil Zmuda Trzebiatowski

Specjalista SL ds. ochrony lasu i przyrody

Instruktor Business Objects RDLP w Toruniu

tel. kom.: +48 882 034 076

kliknij poniższy link:

LINK DO MAPY

szkolenie pt.”Warroza pod kontrolą”

W sobotę 23 kwietnia w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w Chojnicach przy ul.Piłsudskiego 30a organizujemy szkolenie dla pszczelarzy. Wykład pt. „Warroza pod kontrolą” poprowadzi prof. Małgorzata Bieńkowska z Zakładu Pszczelnictwa w Puławach. Rozpoczęcie o godz.11:00.

Szkolenie przeprowadzone zostanie w ramach realizacji zleconego przez Gminę Chojnice konkursowego zadania publicznego pt. „Z pszczołami kwitnie życie!”.

Walne

W sobotę 26 lutego br. o godz.10:00 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze naszego związku. W trakcie zebrania przedstawione zostały sprawozdania za 2021 rok: komisji rewizyjnej, które przedstawiła Monika Mleczek (przewodnicząca komisji) i zarządu, przedstawione przez prezesa Zbigniewa Jażdżewskiego. Plan pracy na 2022 rok przedstawił sekretarz Robert Patela. Sprawozdania komisji i zarządu jak i plan pracy na kolejny rok zostały jednogłośnie przyjęte przez zebranych członków.

W planie pracy znajduje się m.in. realizacja dwóch zadań publicznych, na które Towarzystwo otrzymało granty samorządowe. W ramach pierwszego zadania (konkursowy grant Gminy Chojnice) pt. „Z pszczołami kwitnie życie!” wykonamy nasadzenia miododajnych drzew poprawiających źródła nektaru i pyłku dla pszczół i owadów zapylających. Wykonamy też kolejną tablicę edukacyjną, zakupimy dla zrzeszonych pszczelarzy środki do ochrony zdrowia pszczół oraz zorganizujemy w kwietniu szkolenie-wykład, który poprowadzi dr.hab. Małgorzata Bieńkowska z Zakładu Pszczelnictwa w Puławach.

Drugie zadanie to publikacja broszury pt „Przewodnik po warrozie”, która wydana zostanie dzięki grantowi Powiatu Chojnickiego.

Na przełomie września i października planujemy zorganizować plenerowe zebrnie w pasiece naszego kolegi Tadeusza Czaplewskiego w Ostrowitem.

Jeszcze w marcu zorganizujemy wyjazd na Forum Pszczelarskie, które w tym roku odbędzie się nie w Przysieku a w Toruniu. Oczywiście realizować będziemy projekty KOWR: zakupu matek i odkładów, zakupu sprzętu i zakupu leków.

W niedzielę 13 marca o 12:00 w Jeziorkach będzie można odebrać węzę.

Odbiór leków zaplanowany jest na dzień 7.05. na godz.10:00 w Jeziorkach.

plan pracy 2022

Przygotowaliśmy plan pracy na 2022 rok. Zawarte w nim propozycje zadań do realizacji zostaną przedstawione i szczegółowo omówione na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym członków Towarzystwa Pszczelniczego. Zwołanie zebrania planowane jest na 26 lutego br., jednak ze względu na nasilanie się pandemii termin ten może ulec zmianie. Zachęcamy jednocześnie do składania swoich propozycji zadań i projektów do realizacji przez Towarzystwo w tym roku.

Zaktualizowana została oferta na matki pszczele z pasieki hodowlanej Krzysztofa Loca oraz oferta na leki. Szczegółowe oferty w zakładce „projekty KOWR”

Plan pracy znajduje się pod tym linkiem: PLAN 2022